Przetarg 2

Informujemy, iż firma PATER FIRMA A.E. Daniluk Spółka Jawna realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

„Wzrost konkurencyjności Pater Firma w wyniku przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej”

 Celem głównym realizacji projektu jest określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzor. przem. z uwzględnieniem potencjału rynkowego PATER FIRMA

Wartość projektu: 129 150,00PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 89 250,00 PLN