Deklaracje

Deklaracje

Element murowy

Galanteria

Kostka

Krawężniki

Płyty

Nowości

Dotyczy projektu „Wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej w przedsiębiorstwie Pater Firma A.E. Daniluk Spółka jawna w zakresie produkcji nowych i udoskonalonych elementów betonowych” nr WND-RPPD.01.03.00-20-0126/17 realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0126/17-00 zawartej dnia 28.12.2017.